Nikon D200 user manual download (Page 162 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 162 of 221
152
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Volba
Popis
AF-ON+
Focus Area
(Implicitní
nastavení)
Tlačítko
AF-ON
na Battery Packu má stejnou funkci jako tlačítko
AF-ON
na fotoaparátu.
Stiskem tlačítka
AF-ON
na MB-D200 a otáčením pomocného příkazového voliče lze
volit zaostřovací pole.
AF-ON
Tlačítko
AF-ON
na Battery Packu má stejnou funkci jako tlačítko
AF-ON
na
fotoaparátu.
AE/AF-L+
Focus Area
Tlačítko
AF-ON
na Battery Packu má stejnou funkci jako tlačítko
AE-L/AF-L
na fotoaparátu.
Stiskem tlačítka
AF-ON
na MB-D200 a otáčením pomocného příkazového voliče lze
volit zaostřovací pole.
AE/AF-L
Tlačítko
AF-ON
na Battery Packu má stejnou funkci jako tlačítko
AE-L/AF-L
na
fotoaparátu.
Focus Area
Stiskem tlačítka
AF-ON
na MB-D200 a otáčením pomocného příkazového voliče lze
volit zaostřovací pole.
Same as FUNC
button
Tlačítko
AF-ON
na Battery Packu má stejnou funkci jako tlačítko FUNC., nastavené
pomocí uživatelské funkce f4 (
FUNC. Button
;
170)
Uživatelská funkce b1:
ISO Sensitivity Auto Control
Je-li v této funkci použita volba
On
, fotoaparát v případě potřeby
automaticky upravuje nastavení citlivosti ISO pro dosažení
optimální expozice. Tato funkce není k dispozici při nastavení
citlivosti ISO nad hodnotu 1600.
Uživatelská funkce a10:
AF-ON Button for MB-D200 Battery Pack
Funkce tlačítka
AF-ON
na volitelném Battery Packu MB-D200 (
181).
Uživatelská funkce a9:
Built-in AF-Assist Illuminator
Při použití implicitní volby
On
se vestavěný pomocný AF reflektor
aktivuje pro možnost správného zaostření za nízké hladiny
osvětlení (
58). Chcete-li pomocný AF reflektor vypnout,
vyberte volbu
Off
.
High ISO NR (
131)
Obrazový šum se ve větší míře projevuje u snímků, zhotovených při nastavení vyšších citlivostí ISO.
Pro redukci šumu při citlivostech ISO 400 a vyšších aktivujte položku
High ISO NR
v menu snímacího
režimu.
Sample
This manual is suitable for devices