Nikon D200 user manual download (Page 161 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 161 of 221
151
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Uživatelská funkce a6:
AF Activation
Tato funkce určuje, jestli lze autofokus aktivovat stiskem tlačítka
spouště a tlačítka
AF-ON
, nebo pouze stiskem tlačítka
AF-ON
.
Volba
Popis
Shutter/AF-ON
(Implicitní
nastavení)
Autofokus lze aktivovat stiskem tlačítka
AF-ON
resp. namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny.
AF-ON Only
Autofokus lze aktivovat pouze stiskem tlačítka
AF-ON
.
Uživatelská funkce a7:
AF Area Illumination
Tato uživatelská funkce určuje, jestli je aktivní zaostřovací pole
v hledáčku červeně zvýrazněno (osvětleno).
Volba
Popis
Auto
(Implicitní
nastavení)
Vybrané zaostřovací pole se v případě potřeby vyššího kontrastu oproti pozadí automaticky
zvýrazní (osvítí).
Off
Vybrané zaostřovací pole se nezvýrazňuje.
On
Vybrané zaostřovací pole se vždy zvýrazní (osvítí), bez ohledu na jas pozadí. V závislosti na
jasu pozadí může být vybrané zaostřovací pole obtížně viditelné.
Uživatelská funkce a8:
Focus Area Selection
V implicitním nastavení
No Wrap
je výběr zaostřovacích polí
ohraničen vnějšími zaostřovacími poli, takže například stisk
multifunkčního voliče směrem nahoru při aktivním horním
zaostřovacím poli nemá žádný účinek. Výběr volby
Wrap
umožní
přepínat zaostřovací pole „dokola” – z horního na spodní, spodního
na horní, pravého na levé a levého na pravé.
Sample
This manual is suitable for devices