Nikon D200 user manual download (Page 160 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 160 of 221
150
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Zaostřovací pole jsou seskupena následujícím způsobem (ilustrace zobrazuje indikaci na
kontrolním panelu):
Pattern 1
Pattern 2
*
Center
Area
Horní
Levá
Centrální
Pravá
Spodní
Pravá
Centrální 2
Centrální 1
Levá
Spodní
Horní
Closest
Subject
Horní
Levá
Centrální
Pravá
Spodní
Horní
Spodní
Levá
Centrální 1
Centrální 2
Pravá
* Skupina centrálních zaostřovacích polí se volí stiskem středního tlačítka multifunkčního voliče pro
aktivaci aktuálně vybrané skupiny centrálních zaostřovacích polí; následné tisknutí středního tlačítka
multifunkčního voliče vede k přepínání mezi skupinami zaostřovacích polí „Centrální 1” a „Centrální 2”.
Skupina „Centrální 2” je k dispozici pouze tehdy, je-li uživatelská funkce
Center Button
(uživatelská
funkce f1)>
Shooting Mode
nastavena na
Center AF Area
.
Uživatelská funkce a5:
Focus Tracking with Lock-On
Tato funkce slouží k nastavení chování autofokusu při náhlých
výrazných změnách vzdálenosti fotografovaného objektu.
Volba
Popis
Long
Dojde-li k náhlé změně vzdálenosti mezi fotoaparátem a objektem, fotoaparát před
přeostřením vyčkává. Toto nastavení zabraňuje přeostření při krátkodobém zakrytí
fotografovaného objektu jiným objektem. Volba
Long
prodlužuje dobu čekání před
přeostřením, volba
Short
zkracuje dobu před přeostřením.
Normal
(Implicitní
nastavení)
Short
Off
Dojde-li k náhlé změně vzdálenosti mezi fotoaparátem a objektem, fotoaparát provede
okamžité doostření objektu. Tuto volbu používejte při fotografování rychlých sérií snímků
objektů v různých vzdálenostech.
Sample
This manual is suitable for devices