Nikon D200 user manual download (Page 16 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 221
6
Úvod—Seznámení s fotoaparátem
12
8
11
9
10
14
18
19
20
21
24
22
13
15
16
17
23
6
7
2
1
3
5
4
* Lze skrýt pomocí uživatelské funkce d3 (
158).
Indikace v hledáčku
Je-li baterie zcela vybitá, indikace v hledáčku ztmavne.
Normální indikace se obnoví po vložení plně nabité
baterie.
1
Mřížka (zobrazí se při použití volby
On
u
uživatelské funkce d2 (
Grid Display
)
.............
158
2
8mm referenční kroužek integrálního měření
se zdůrazněným středem
...........................................
61
3
Varovná indikace „není vložena paměťová
karta”*
........................................................................................
7
4
Indikace stavu baterie*
................................................
17
5
Indikace černobílého režimu*
.................................
45
6
Značky normálních zaostřovacích polí
(závorky)
........................................................................
53, 55
7
Značky velkoplošných zaostřovacích polí
(závorky)
................................................................................
55
8
Indikace zaostření
...........................................................
20
9
Indikace režimu měření expozice
.........................
61
10
Indikace expoziční paměti (AE lock)
....................
70
11
Čas závěrky
.................................................................
62–69
12
Clona (clonové číslo)
............................................
62–69
Clona (počet clonových hodnot)
..................
67, 69
13
Expoziční režim
.................................................................
62
14
Symbol korekce zábleskové expozice
................
80
15
Symbol korekce expozice
...........................................
72
16
Citlivost (ekvivalent ISO)
..............................................
33
17
Počet zbývajících snímků
...........................................
17
Počet zbývajících snímků do zaplnění
vyrovnávací paměti
........................................................
27
Indikace manuálního změření hodnoty bílé
barvy
........................................................................................
40
Hodnota korekce expozice
........................................
72
Hodnota korekce zábleskové expozice
.............
80
Indikace režimu PC
......................................................
108
18
Indikace připravenosti k záblesku
.........................
79
19
Indikace blokace zábleskové expozice
(FV lock)
.................................................................................
81
20
Symbol způsobu činnosti synchronizace
blesku
......................................................................................
79
21
Symbol počtu clonových hodnot
................
67, 69
22
Elektronická analogová expoziční indikace
....
69
Korekce expozice
.............................................................
72
23
Indikace automatického nastavení citlivosti
ISO
..........................................................................................
153
24
Písmeno „K” (zobrazuje se, když více než 1000
snímků)
.....................................................................................
7
Sample
This manual is suitable for devices