Nikon D200 user manual download (Page 159 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 159 of 221
149
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Uživatelská funkce a4:
Pattern Selection in Group Dynamic AF
Tato uživatelská funkce určuje způsob seskupování zaostřovacích
polí v režimu činnosti zaostřovacích polí Group dynamic-AF
(
54) a zároveň umožňuje zvolit, jestli bude mít u každé
skupiny těchto zaostřovacích polí prioritu objekt v centrálním
zaostřovacím poli dané skupiny.
Volba
Popis
Pattern 1 /
Center Area
(Implicitní
nastavení)
Zaostřovací pole jsou seskupena do profilu Pattern 1 (
150). Fotoaparát zaostří
na objekt v centrálním zaostřovacím poli vybrané skupiny. Protože fotoaparát
nemusí sám vybírat zaostřovací pole, je zaostřování rychlejší. Pohne-li se objekt
mimo centrální zaostřovací pole skupiny, zaostří fotoaparát na základě informací
z ostatních zaostřovacích polí stejné skupiny. Na kontrolním panelu se zvýrazní
centrální zaostřovací pole vybrané skupiny.
Pattern 1 /
Closest Subject
Zaostřovací pole jsou seskupena do profilu Pattern 1 (
150). Fotoaparát
automaticky vybírá zaostřovací pole obsahující nejbližší objekt v aktuálně
vybrané skupině zaostřovacích polí. Pohne-li se objekt mimo vybrané zaostřovací
pole, zaostří fotoaparát na základě informací z ostatních zaostřovacích polí stejné
skupiny.
Pattern 2 /
Center Area
Stejná volba jako
Pattern 1/Center Area
, s tou výjimkou, že zaostřovací pole
jsou seskupena do profilu 2 (
150).
Pattern 2 /
Closest Subject
Stejná volba jako
Pattern 1/Closest Subject
, s tou výjimkou, že zaostřovací
pole jsou seskupena do profilu 2 (
150).
Sample
This manual is suitable for devices