Nikon D200 user manual download (Page 158 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 158 of 221
148
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Uživatelská funkce a1:
AF-C Mode Priority Selection
Tato funkce určuje, jestli v zaostřovacím režimu Continuous-servo
AF dojde k expozici snímku kdykoli při stisku spouště (
priorita
spouště
), nebo pouze po dosažení správného zaostření (
priorita
zaostření
).
Volba
Popis
FPS Rate
(Implicitní
nastavení)
Expozice snímku proběhne při každém stisku tlačítka spouště.
FPS Rate
+ AF
Expozice snímku proběhne i v případě nedokončeného zaostřování objektu. V režimu
sériového snímání se při nízkém kontrastu nebo špatném osvětlení zpomalí snímací
frekvence pro možnost přesnějšího zaostření objektu.
Focus
Expozici snímku lze provést pouze po zobrazení indikace zaostření (
). Pozor, zobrazení
indikace zaostření v tomto případě neznamená zablokování zaostřené vzdálenosti.
Uživatelská funkce a2:
AF-S Mode Priority Selection
Tato funkce určuje, jestli v zaostřovacím režimu Single-servo AF
dojde k expozici snímku pouze po dosažení správného zaostření
(
priorita zaostření
), nebo kdykoli při stisku spouště (
priorita spouště
).
Bez ohledu na provedené nastavení dojde po zobrazení indikace
zaostření (
) k zablokování zaostřené vzdálenosti.
Volba
Popis
Focus
(Implicitní
nastavení)
Expozici snímku lze provést pouze při zobrazení indikace zaostření (
).
Release
Expozice snímku proběhne při každém stisku tlačítka spouště.
Uživatelská funkce a3:
Focus Area Frame Selection
V implicitním nastavení
Normal Frame (11 Areas)
je k dispozici
11
zaostřovacích
polí.
Chcete-li
mít
v režimech
činnosti
zaostřovacích polí (
54)
(single-area AF) a
(dynamic-
area AF) k dispozici rozměrnější zaostřovací pole, vyberte volbu
Wide Frame (7 Areas)
(poté je k dispozici 7 velkoplošných
zaostřovacích polí).
Sample
This manual is suitable for devices