Nikon D200 user manual download (Page 156 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 156 of 221
146
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Uživatelská funkce C:
Custom Setting Bank
Uživatelské funkce jsou ukládány v jedné ze čtyř sad uživatelských
funkcí (pamětí). Změny provedené v jedné sadě nemají vliv na
ostatní sady. Pro uložení kombinace často používaných nastavení
vyberte jednu ze čtyř sad a proveďte požadovaná nastavení. Nově
provedená nastavení jsou uložena ve vybrané sadě uživatelských
funkcí i po vypnutí fotoaparátu, a jsou vyvolána při další aktivaci
dané sady uživatelských funkcí. V jednotlivých sadách uživatelských
funkcí lze uložit různé kombinace nastavení s možností jejich
rychlého přepínání pouhým výběrem příslušné sady.
Implicitní názvy čtyř sad uživatelských funkcí jsou A, B, C a D. Pomocí položky
Rename
,
popsané v odstavci „Menu snímacího režimu: Menu Shooting Menu Bank” (
125).
Pokud byla některá z uživatelských funkcí aktuální sady nastavena mimo
implicitní hodnoty, zobrazí se na kontrolním panelu nápis
CUSTOM
a
označení sady uživatelských funkcí. Ve druhé úrovni menu uživatelských
funkcí se zobrazí hvězdička vedle modifikované uživatelské funkce.
Sady uživatelských funkcí
Sample
This manual is suitable for devices