Nikon D200 user manual download (Page 153 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 153 of 221
143
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Uživatelské funkce slouží k jemnému doladění mnoha funkcí fotoaparátu tak, aby vyhovovaly
osobním preferencím uživatele. Umožňují vytvářet kombinace nastavení odlišné od
implicitních hodnot nastavených v okamžiku zakoupení fotoaparátu. Menu uživatelských
funkcí obsahuje kromě položek C (
Bank Select
) a R (
Menu Reset
), následujících šest
skupin uživatelských funkcí:
Skupina
Uživatelské funkce
a
Autofocus
(automatické zaostřování)
a1–a10
b
Metering/Exposure
(měření/expozice)
b1–b7
c
Timers/AE&AF Lock
(časové spínače/blokace
zaostření a expoziční paměť)
c1–c5
d
Shooting/Display
(snímání/indikace)
d1–d8
e
Bracketing/Flash
(bracketing/blesk)
e1–e8
f
Controls
(ovládací prvky)
f1–f7
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou skupinu
uživatelských funkcí a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Zobrazí se kompletní
seznam uživatelských funkcí a1–f7, počínaje funkcemi vybrané skupiny. Pro výběr
uživatelské funkce v jiné skupině tiskněte multifunkční volič směrem nahoru nebo dolů, až
se zobrazí požadovaná funkce, nebo stiskněte multifunkční volič směrem doleva pro návrat
do nadřazeného menu a výběr jiné skupiny. Uživatelské funkce a1 (
AF-C Mode Priority
) a
f7 (
No Memory Card?
) jsou propojené: stiskem multifunkčního voliče směrem nahoru při
zobrazené funkci a1 se zobrazí funkce f7, stiskem multifunkčního voliče směrem dolů při
zobrazené funkci f7 se zobrazí funkce a1.
Uživatelské funkce
Multifunkční volič lze použít kdykoli při zapnutém monitoru. Aretace volby zaostřovacích polí je
aktivní pouze při vypnutém monitoru.
Použití multifunkčního voliče
Sample
This manual is suitable for devices