Nikon D200 user manual download (Page 152 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 152 of 221
142
Nastavení fotoaparátu
Menu přehrávacího režimu
Menu After Delete
Tato položka určuje, jestli se po vymazání snímku zobrazí
předchozí nebo následující snímek.
Volba
Popis
Show Next
(implicitní
nastavení)
Po vymazání snímku se zobrazí následující snímek, resp. se na stránce náhledů snímků
vybere náhled následujícího snímku. Pokud byl vymazaný snímek posledním snímkem
v paměti, zobrazí se (resp. vybere) předchozí snímek.
Show
Previous
Po vymazání snímku se zobrazí předchozí snímek, resp. se na stránce náhledů snímků
vybere náhled předchozího snímku. Pokud byl vymazaný snímek prvním snímkem v
paměti, zobrazí se (resp. vybere) následující snímek.
Continue as
Before
Pokud uživatel před vymazáním snímku procházel snímky v pořadí jejich záznamu,
zobrazí se (resp. vybere) následující snímek (pokud byl vymazaný snímek posledním
snímkem v paměti, zobrazí se resp. vybere předchozí snímek). Pokud uživatel před
vymazáním snímku procházel snímky v opačném pořadí, zobrazí se (resp. vybere)
předchozí snímek (pokud byl vymazaný snímek prvním snímkem v paměti, zobrazí se
resp. vybere následující snímek).
Menu Rotate Tall
Tato položka určuje, jestli se snímky zhotovené „na výšku“
(portrétní orientace) při zobrazení na monitoru automaticky
otáčejí do správné orientace.
Volba
Popis
On
(implicitní
nastavení)
Snímky zhotovené „na výšku“ (portrétní orientace) při použití volby
On
v menu
Auto
Image Rotation
(
119) se během přehrávání zobrazují se správnou orientací (snímky
na výšku jsou zobrazeny ve
2
/
3
velikosti ostatních snímků, aby se vešly bez oříznutí na
monitor).
Off
Snímky zhotovené „na výšku” se zobrazují v orientaci „na šířku”.
Sample
This manual is suitable for devices