Nikon D200 user manual download (Page 151 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 151 of 221
141
Nastavení fotoaparátu
Menu přehrávacího režimu
Menu Display Mode
Pro výběr informací uvedených na stránkách fotografických
informací ke snímkům (
99) vyberte požadovanou volbu a
stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Vedle vybraných
položek se zobrazí symbol
; pro zrušení výběru položky opakujte
její výběr a stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Pro
návrat do menu přehrávacího režimu vyberte
Done
a stiskněte
směrem doprava multifunkční volič.
Volba
Popis
Data
*
Na stránkách fotografických informací se zobrazí snímací data.
Histogram
*
Na stránkách fotografických informací se zobrazí histogram.
Highlight
*
Na stránkách fotografických informací se zobrazí nejvyšší jasy snímku.
RGB Histogram
*
Na stránkách fotografických informací se zobrazí RGB histogram.
Focus Area
Na stránkách fotografických informací se červeně zobrazí aktivní zaostřovací pole
(při použití zaostřovacího režimu Single-servo AF v kombinaci s režimem činnosti
zaostřovacích polí Dynamic-area AF, Group dynamic-AF resp. Dynamic-area AF
with closest-subject priority se zobrazuje nejprve použité zaostřovací pole).
* Implicitní volba.
Menu Image Review
Položka
Image Review
určuje, jestli se snímky po zhotovení
zobrazí na monitoru fotoaparátu či nikoli.
Volba
Popis
Off
(implicitní nastavení)
Zhotovené snímky se automaticky nezobrazují.
On
Zhotovené snímky se automaticky zobrazují na
monitoru fotoaparátu.
Sample
This manual is suitable for devices