Nikon D200 user manual download (Page 150 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 150 of 221
140
Nastavení fotoaparátu
Menu přehrávacího režimu
Modifikace tiskové objednávky:
Select / Set
Výběrem volby
Select/Set
se zobrazí snímky v adresáři resp. adresářích vybraných v menu
Playback Folder
(
135) ve formě malých náhledů.
3
Opakováním kroků 1 a 2 vyberte další snímky. Pro zrušení výběru snímku tiskněte multifunkční
volič nahoru nebo dolů, až se přestane zobrazovat symbol
. Pro návrat beze změny tiskové
objednávky stiskněte tlačítko
.
4
Vraťte se do menu Print Set. Pro výběr resp.
rušení výběru snímků vybírejte snímky a tiskněte
multifunkční volič směrem doprava. Vybrané
položky jsou označené zatržítkem
.
1
Vyberte snímek. (pro zobrazení snímku na celé
obrazovce stiskněte tlačítko
. Pro návrat zpět
na seznam náhledů tlačítko uvolněte.)
2
Stiskněte tlačítko
a tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru nebo dolů specifikujte
počet kopií (max. 99), nebo stiskněte multifunkční
volič uprostřed pro výběr snímku a nastavení
počtu
kopií „1“. Vybrané
snímky
se
označí
symbolem
.
Data Imprint
: Tisk času závěrky a clony na všechny snímky tiskové objednávky.
Imprint Date
: Tisk data záznamu na všechny snímky tiskové objednávky.
Pro dokončení tiskové objednávky a návrat do menu přehrávacího režimu vyberte Done a
stiskněte směrem doprava multifunkční volič. Pro návrat beze změny tiskové objednávky stiskněte
tlačítko
.
Odstranění všech snímků z tiskové objednávky:
Deselect All
Výběrem volby
Deselect All?
se zobrazí dialog pro potvrzení na
ilustraci vpravo. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru
nebo dolů vyberte požadovanou volbu, a poté stiskněte tlačítko
pro aktivaci výběru.
Yes
:
odstranění všech snímků z tiskové objednávky. Na monitoru
se krátce zobrazí zpráva „Deselect All Done” (nastavení tisku
dokončeno) a následně se zobrazí menu přehrávacího režimu.
No
: návrat do menu přehrávacího režimu beze změny tiskové objednávky.
Sample
This manual is suitable for devices