Nikon D200 user manual download (Page 15 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 221
5
Úvod—Seznámení s fotoaparátem
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
16
20
19
18
21
22
23
24
27
28
29
30
25
26
Kontrolní panel
1
Indikace barevné teploty
............................................
38
2
Čas závěrky
.................................................................
62–69
Hodnota korekce expozice
........................................
72
Hodnota korekce zábleskové expozice
.............
80
Citlivost (ekvivalent ISO)
..............................................
33
Jemné vyvážení bílé barvy, barevná teplota
nebo číslo paměti manuálně změřené
hodnoty bílé barvy
................................................
37–42
Počet snímků bracketingu
.........................................
73
Počet intervalů intervalového snímání
..............
91
Ohnisková vzdálenost (objektivy bez CPU)
.....
94
3
Symbol způsobu činnosti synchronizace
blesku
......................................................................................
79
4
Symbol flexibilního programu
................................
63
5
Expoziční režim
.................................................................
62
6
Symbol „nenastavené hodiny”
..............................
117
7
Velikost obrazu
..................................................................
32
8
Kvalita obrazu
....................................................................
28
9
Zaostřovací pole
...............................................................
53
Režim činnosti zaostřovacích polí
........................
54
10
Symboly vyvážení bílé barvy
....................................
35
11
Počet zbývajících snímků
...........................................
17
Počet zbývajících snímků do zaplnění
vyrovnávací paměti
........................................................
27
Indikace režimu PC
......................................................
108
Indikace manuálního změření hodnoty
bílé barvy
..............................................................................
40
12
Písmeno „K” (zobrazuje se, když zbývá více než
1000 snímků)
.........................................................................
7
13
Indikace stavu baterie
...................................................
17
14
Režimy synchronizace blesku
..................................
77
15
Indikace zvukové signalizace
................................
158
16
Clona (clonové číslo)
............................................
62–69
Clona (počet clonových hodnot)
..................
67, 69
Přírůstek bracketingu
............................................
43, 73
Počet snímků v jednom intervalu
.........................
91
Světelnost objektivu (objektivy bez CPU)
........
95
Indikace režimu PC
......................................................
108
17
Symbol počtu clonových hodnot
.................
67, 69
18
Symbol korekce zábleskové expozice
................
80
19
Symbol korekce expozice
...........................................
72
20
Symbol citlivosti ISO
......................................................
33
21
Indikace blokace zábleskové expozice
(FV Lock)
................................................................................
81
22
Indikace textového komentáře ke snímku ...118
23
Symbol velkoplošných zaostřovacích polí
.......
56
24
Indikace sady uživatelských funkcí
....................
146
25
Indikace sady uživatelských nastavení
............
125
26
Indikace bracketingu
............................................
43, 73
27
Elektronická analogová expoziční indikace
....
69
Korekce expozice
.............................................................
72
Indikace průběhu bracketingu
.......................
43, 73
Indikace režimu PC
......................................................
108
28
Indikace připojení GPS
.................................................
96
29
Indikace vícenásobné expozice
.............................
87
30
Indikace intervalového snímání
............................
91
Při podržení hlavního vypínače v pozici
dojde k aktivaci expozimetru a podsvícení kontrolního
panelu (aktivace LCD iluminátoru) pro možnost čtení údajů i v úplné tmě. Po uvolnění hlavního
vypínače zůstává LCD iluminátor aktivní až do vypnutí expozimetru resp. expozice snímku.
LCD iluminátor
Sample
This manual is suitable for devices