Nikon D200 user manual download (Page 149 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 149 of 221
139
Nastavení fotoaparátu
Menu přehrávacího režimu
Menu Print Set
Položka
Print Set
slouží k tvorbě digitálních„tiskových objednávek”,
obsahujících seznam snímků, které mají být vytištěny, a údaje o
počtu kopií a informacích, které mají být obsaženy na každé kopii.
Tyto informace jsou uloženy na paměťové kartě ve formátu DPOF
(
D
igital
P
rint
O
rder
F
ormat). Poté je možné paměťovou kartu
vyjmout z fotoaparátu a použít ji k tisku vybraných snímků na
libovolném zařízení, kompatibilním se systémem DPOF.
Volba
Popis
Select / Set
Výběr snímků pro tisk.
Deselect All?
Odstranění všech snímků z tiskové objednávky.
Fotoaparát D200 podporuje formát Exif (
Ex
changeable
I
mage File
F
ormat for Digital Still Cameras)
verze 2.21, standard umožňující ukládání informací společně se snímky a jejich využití pro dosažení
optimální barevné reprodukce při tisku na tiskárnách, kompatibilních se standardem Exif.
Formát Exif verze 2.21
DPOF (
D
igital
P
rint
O
rder
F
ormat) je rozšířený průmyslový standard, který umožňuje tisk snímků
z tiskových objednávek uložených na paměťové kartě. Před tiskem snímků zkontrolujte, zda daná
tiskárna resp. zpracovatel podporuje standard DPOF. Snímky vybrané pro tisk pomocí položky
Print
Set
lze tisknout rovněž na tiskárnách standardu PictBridge, pomocí přímého USB propojení (
110). Je-li tiskárna standardu PictBridge propojena s fotoaparátem pomocí dodávaného USB kabelu
UC-E4, zobrazí se na monitoru fotoaparátu menu; pro tisk aktuální tiskové objednávky vyberte volbu
Print (DPOF)
. Datum a snímací informace nebudou vytištěny.
Formát DPOF/PictBridge
Print Set
Položka
Print Set
není k dispozici v případě, kdy není na paměťové kartě dostatek volného místa pro
záznam tiskové objednávky. V takovém případě vymažte nepotřebné snímky a zkuste položku aktivovat
znovu.
Snímky ve formátu NEF
Snímky vytvořené při nastavení kvality obrazu
NEF (RAW)
(
28) nelze vybírat pro tisk pomocí této
položky.
Po vytvoření tiskové objednávky
Po vytvoření tiskové objednávky neměňte atribut skrytí snímků u souborů tiskové objednávky ani
nepoužívejte počítač resp. jiné zařízení k vymazání snímků. Obě akce mohou způsobit problémy při
tisku.
Zhotovení snímků pro přímý tisk
Zhotovujete-li snímky, ze kterých budou bez dalších úprav tisknuty kopie, vyberte v položce
Color
Space
v menu snímacího režimu volbu
sRGB
(
50).
Sample
This manual is suitable for devices