Nikon D200 user manual download (Page 148 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 148 of 221
138
Nastavení fotoaparátu
Menu přehrávacího režimu
Opětné zobrazení všech snímků:
Deselect All
Výběrem volby
Deselect All?
se zobrazí dialog pro potvrzení na
ilustraci vpravo. Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru
nebo dolů vyberte požadovanou volbu, a poté stiskněte tlačítko
pro aktivaci výběru.
Yes
:
zrušení atributu skrytí a opětné zobrazení všech snímků v
adresáři resp. adresářích vybraných v menu
Playback Folder
(
135). Na monitoru se krátce zobrazí zpráva „Deselect All
Done” a poté se zobrazí menu přehrávacího režimu.
No
: návrat do menu přehrávacího režimu beze změny atributu skrytí snímků.
Sample
This manual is suitable for devices