Nikon D200 user manual download (Page 147 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 147 of 221
137
Nastavení fotoaparátu
Menu přehrávacího režimu
Menu Hide Image
Položka
Hide Image
slouží ke skrytí nebo opětovnému zobrazení
vybraných snímků. Skryté snímky jsou viditelné pouze v menu
Hide Image
, a lze je vymazat pouze formátováním paměťové
karty.
Volba
Popis
Select / Set
Skrytí nebo zobrazení vybraných snímků.
Deselect All?
Zobrazení všech snímků.
Skrytí vybraných snímků:
Select / Set
Výběrem volby
Select/Set
se zobrazí snímky v adresáři resp. adresářích vybraných v menu
Playback Folder
(
135) ve formě malých náhledů.
1
Vyberte snímek. (Pro zobrazení vybraného
snímku na celé obrazovce stiskněte tlačítko
.
Pro návrat zpět k náhledům snímků tlačítko
uvolněte.)
2
Aktivujte výběr. Vybraný snímek se označí
symbolem
.
3
Opakováním kroků 1 a 2 vyberte další
snímky.
Pro
zrušení
výběru
snímku
opakujte jeho výběr a stiskněte uprostřed
multifunkční volič. Pro návrat beze změny
atributu skrytí snímků stiskněte tlačítko
.
4
Dokončete operaci a vraťte se do menu
přehrávacího režimu.
Skryté snímky jsou při prohlížení na počítači s operačním systémem Windows opatřeny atributy
„skrytý“ a „jen pro čtení“. V případě snímků ve formátu „NEF+JPEG” se atributy souborů vztahují na
oba typy obrazových souborů – NEF (RAW) i JPEG.
Atributy souboru u skrytých snímků
Chráněné a skryté snímky
Zrušením skrytí u snímku, který je současně skrytý a chráněný před vymazáním, dojde k současnému
odstranění ochrany před vymazáním.
Sample
This manual is suitable for devices