Nikon D200 user manual download (Page 145 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 145 of 221
135
Nastavení fotoaparátu
Menu přehrávacího režimu
Menu Playback Folder
Toto menu slouží k výběru adresáře pro přehrávání snímků.
Volba
Popis
ND200
V průběhu přehrávání se zobrazí snímky ze všech adresářů, vytvořených fotoaparátem
D200.
All
V průběhu přehrávání se zobrazí snímky ve všech adresářích, vytvořených fotoaparáty
podporujícími standard DCF (
D
esign Rule for
C
amera
F
ile System) – všechny digitální
fotoaparáty Nikon a většina digitálních fotoaparátů ostatních výrobců.
Current
V průběhu přehrávání se zobrazí pouze snímky v adresáři, aktuálně vybraném pomocí
položky
Folders
v menu snímacího režimu.
Menu Slide Show
Pro přehrávání snímků ve formě automatizovaných „slide show“
vyberte v menu Slide show volbu
Start
a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. Všechny snímky v adresáři resp.
adresářích vybraných v menu
Playback Folder
budou přehrávány
v pořadí jejich záznamu, s pauzou mezi zobrazením jednotlivých
snímků. Skryté snímky (
137) nebudou přehrávány.
Výběr adresáře pro ukládání snímků
Položka
Folders
v menu snímacího režimu slouží ke tvorbě nových adresářů a výběru adresáře pro
ukládání všech následně zhotovených snímků (
128).
Sample
This manual is suitable for devices