Nikon D200 user manual download (Page 144 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 144 of 221
134
Nastavení fotoaparátu
Menu přehrávacího režimu
Mazání vybraných snímků:
Selected
Výběrem volby
Selected
dojde ke zobrazení snímků v adresáři/adresářích aktuálně
vybraných v menu
Playback Folder
(
135) ve formě malých náhledů.
1
Vyberte snímek (Pro zobrazení vybraného
snímku na celé obrazovce stiskněte tlačítko
. Pro návrat na stránku náhledů snímků
uvolněte tlačítko).
2
Aktivujte výběr snímku. Vybraný snímek je
označen symbolem
.
3
Opakováním kroků 1 a 2 vyberte další snímky. Pro zrušení výběru snímku vyberte snímek
znovu a stiskněte uprostřed multifunkční volič. Pro návrat bez vymazání snímku stiskněte
tlačítko
.
4
Zobrazí
se
dialog
pro
potvrzení.
Tisknutím
multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů
vyberte požadovanou volbu a aktivujte stiskem
tlačítka
.
Yes
:
vymazání vybraných snímků
No
: návrat bez vymazání snímků
Vymazání všech snímků:
All
Výběrem volby
All
se zobrazí dialog pro potvrzení, který můžete
vidět na ilustraci vpravo. Tisknutím multifunkčního voliče směrem
nahoru nebo dolů vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko
pro aktivaci výběru.
Yes
:
vymazání všech snímků v adresáři resp. adresářích vybraných
v menu
Playback Folder
(
135). Snímky, které jsou chráněné
nebo skryté, nebudou vymazány.
No
: návrat bez vymazání snímků.
Sample
This manual is suitable for devices