Nikon D200 user manual download (Page 143 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 143 of 221
133
Nastavení fotoaparátu
Menu přehrávacího režimu
Přehrávací režim: Menu přehrávacího režimu
Menu přehrávacího režimu obsahuje následující položky. Podrobnosti ohledně použití
menu, viz
„Práce s menu fotoaparátu” (
24).
Položka
Delete
133–134
Playback Folder
135
Slide Show
135–136
Hide Image
137–138
Print Set
139–140
Display Mode
141
Image Review
141
After Delete
142
Rotate Tall
142
Menu přehrávacího režimu se zobrazuje pouze tehdy, je-li
ve fotoaparátu vložena paměťová karta.
Menu Delete
Menu
Delete
obsahuje následující volitelná nastavení.
Volba
Popis
Selected
Vymazání vybraných snímků.
All
Vymazání všech snímků.
Multifunkční volič lze použít kdykoli při zapnutém monitoru. Aretace volby zaostřovacích polí je
aktivní pouze při vypnutém monitoru.
Použití multifunkčního voliče
Chráněné a skryté snímky
Snímky označené symbolem
jsou chráněné a nelze je vymazat. Skryté snímky (
137) se v seznamu
náhledů nezobrazují a nelze je tedy vybrat pro vymazání.
Paměťové karty s vysokou kapacitou
Obsahuje-li paměťová karta velký počet souborů nebo adresářů, a počet snímků pro vymazání je velký,
může v některých případech trvat vymazání snímků déle než půl hodiny.
Sample
This manual is suitable for devices