Nikon D200 user manual download (Page 142 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 142 of 221
132
Nastavení fotoaparátu
Menu snímacího režimu
Menu Multiple Exposure
Tato položka umožňuje vytvořit jeden snímek ze dvou až deseti
expozic. Viz „Referenční informace: Prolínání snímků a vícenásobná
expozice” (
86).
Menu Interval Timer Shooting
Tato položka slouží k automatickému zhotovení snímků v
předvolených intervalech. Viz „Referenční informace: Intervalové
snímání” (
89).
Menu Non-CPU Lens Data
Specifikace ohniskové vzdálenosti a světelnosti u objektivů
bez vestavěného CPU umožňuje využívat takové funkce, jako
jsou měření expozice Color Matrix, indikace hodnoty clony
a vyvažovaný doplňkový záblesk. Viz „Referenční informace:
Objektivy bez CPU” (
93).
Menu Image Overlay
Tato položky slouží k vytvoření nového snímku prolnutím dvou
existujících snímků ve formátu RAW. Snímky ve formátu RAW
musí pocházet z přístroje D200 a musí být umístěny na stejné
paměťové kartě. Viz „Referenční informace: Prolínání snímků a
vícenásobná expozice” (
84).
Menu ISO Sensitivity
Citlivost ISO lze zvyšovat z výchozí hodnoty (100). Nastavení
citlivosti ISO nad hodnotu 1600 je k dispozici pouze při použití
volby Off
v uživatelské funkci b1 (
ISO Auto
). Viz „Referenční
informace: Citlivost ISO” (
33).
Sample
This manual is suitable for devices