Nikon D200 user manual download (Page 141 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 141 of 221
131
Nastavení fotoaparátu
Menu snímacího režimu
Volba
Popis
Off
(implicitní
nastavení)
Redukce šumu je vypnutá, fotoaparát pracuje standardním způsobem.
On
Redukce šumu probíhá u snímků, zhotovených časy závěrky
cca 8 s a delšími. Čas potřebný pro zpracování snímků se
prodlouží o cca 50–100% a počet snímků, které lze uložit
do vyrovnávací paměti, se sníží na polovinu. V průběhu
zpracování snímků bliká v místě indikace času závěrky/clony
nápis
. Další snímek lze zhotovit po zmizení
nápisu
. Jsou-li snímky přehrávány během zpracování, nemusí se na
monitoru projevit účinky redukce šumu.
Menu High ISO NR
Snímky zhotovené při nastavení vysokých hodnot citlivosti
mohou být zpracovány tak, aby došlo k redukci „šumu.” K dispozici
jsou následující volitelná nastavení:
Volba
Popis
On (Normal)
(implicitní
nastavení)
Redukce šumu působí při citlivostech ISO 400 a vyšších, resp. při automatickém zvýšení
citlivosti ISO fotoaparátem na hodnotu 400 a vyšší při použití volby
On
v uživatelské
funkci b1 (
ISO Auto
). Pro vyšší míru redukce šumu vyberte volbu
Normal
nebo
High
.
Míra redukce šumu se zvyšuje při použití citlivostí nad ISO 1600.
On (Low)
On (High)
Off
Redukce šumu je vypnutá při použití citlivosti ISO 800 resp. nižší. Při použití citlivostí
nad ISO 800 je prováděna minimální redukce šumu.
Menu Long Exp. NR
Pro redukci obrazového šumu, vyskytujícího se ve formě náhodně
rozmístěných, jasně zbarvených pixelů na snímcích zhotovených
časy závěrky 8 s a delšími, vyberte volbu
On
.
Sample
This manual is suitable for devices