Nikon D200 user manual download (Page 140 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 140 of 221
130
Nastavení fotoaparátu
Menu snímacího režimu
Menu White Balance
K dispozici je devět volitelných nastavení vyvážení bílé barvy. Viz
„Referenční informace: Vyvážení bílé barvy”
(
35).
Menu Image Size
K dispozici jsou nastavení velikosti obrazu
Large
,
Medium
, a
Small
. Viz „Referenční informace: Kvalita a velikost obrazu”
(
32).
Menu JPEG Compression
Pomocí tohoto menu zvolíte, jestli bude komprese snímků JPEG
nastavena tak, aby poskytovala pevnou velikost obrazového
souboru, nebo jestli se bude velikost obrazového souboru měnit
pro dosažení vyšší kvality obrazu. Viz „Referenční informace: Kvalita
a velikost obrazu”
(
30).
Menu RAW Compression
Pomocí tohoto menu určíte, zda budou snímky ve formátu NEF
(RAW) komprimovány. Viz „Referenční informace: Kvalita a velikost
obrazu”
(
31).
Sample
This manual is suitable for devices