Nikon D200 user manual download (Page 14 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 221
4
Úvod—Seznámení s fotoaparátem
Multifunkční volič slouží k navigaci v menu a ovládání zobrazení fotografických informací v průběhu
přehrávání snímků.
Změna počtu zobrazených
snímků
Aktivace výběru
Tělo fotoaparátu (pokračování)
Tlačítko AE-L/AF-L (
):
56, 70
Hlavní příkazový
volič:
170
Tlačítko AF-ON
(
):
52
Krytka slotu pro
paměťovou kartu:
14
Aretace krytky slotu pro paměťovou
kartu:
14
Kontrolka
přístupu na
paměťovou kartu:
14
Volič režimů činnosti
zaostřovacích polí:
54
Aretace volby
zaostřovacích
polí:
53
Monitor:
9, 116, 184
Tlačítko Enter (
):
24
[Tlačítko zvětšení výřezu
snímku (
):
103]
Tlačítko zobrazení
náhledů snímků
(
):
102
Tlačítko Menu (
):
24
Tlačítko přehrávání
(
):
22, 98
Tlačítko mazání snímků (
):
22,
105
[Tlačítko formátování
paměťových karet (
):
14]
Tlačítko bracketingu
(
):
43, 73
Očnice hledáčku
Okulár hledáčku:
83, 90, 181
Volič dioptrické korekce:
16, 181
Volič režimů měření expozice:
61
Skrytí/zobrazení
fotografických informací
Pohyb kurzoru nahoru
Přehrávání snímků (
98)
Navigace v menu (
24)
Zobrazení následujícího snímku
Zobrazení submenu
Aktivace výběru
Skrytí/zobrazení fotografických informací
Pohyb kurzoru dolů
Zobrazení předchozího
snímku
Návrat do předchozího menu
Zrušení prováděné akce
Tlačítko ochrany
snímků před
vymazáním (
):
104
[Tlačítko nápovědy
(
?
):
24]
Multifunkční volič
Sample
This manual is suitable for devices