Nikon D200 user manual download (Page 137 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 137 of 221
127
Nastavení fotoaparátu
Menu snímacího režimu
Menu Menu Reset
Pro obnovení implicitních nastavení položek aktuální sady
uživatelských nastavení menu snímacího režimu (
125) vyberte
Yes
a stiskněte směrem doprava multifunkční volič (pro návrat
beze změny nastavení vyberte
No
). Resetovány jsou následující
položky:
Položka
Implicitní nastavení
File naming
DSC
Optimize Image
Normal
Color space
sRGB
Image quality
1
JPEG Normal
Image size
1
Large
JPEG compression
Size Priority
RAW compression
NEF (RAW)
White balance
1
Auto
2
Long Exp. NR
Off
High ISO NR
On (Normal)
ISO sensitivity
1
100
Položka
Implicitní nastavení
Multiple exposure
3
Number of shots
2
Auto gain
On
Interval timer shooting
4
Start time
Now
Interval
00:01´:00˝
No. of intervals
1
No. of shots
1
Start
Off
Non-CPU lens data
Focal length
N/A
Maximum aperture
N/A
1 Implicitní hodnoty lze obnovit rovněž provedením dvoutlačítkového resetu (
97).
2 Jemné vyvážení je resetováno na „0“.
3 Vztahuje se na všechny sady uživatelských nastavení.
Menu Reset
nelze vybrat při probíhajícím
snímání.
4 Vztahuje se na všechny sady uživatelských nastavení. Snímání je ukončeno provedením resetu.
Sample
This manual is suitable for devices