Nikon D200 user manual download (Page 136 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 136 of 221
126
Nastavení fotoaparátu
Menu snímacího režimu
3
Zobrazí se následující dialog. Níže popsaným způsobem zadejte jméno sady
uživatelských nastavení.
Oblast klávesnice
: Pomocí multifunkčního voliče vybírejte znaky; každý
výběr potvrďte stiskem multifunkčního voliče uprostřed.
Oblast textu
: Zde se zobrazuje název. Pro přesunutí kurzoru stiskněte
tlačítko
a použijte multifunkční volič.
Pro vymazání znaku na aktuální pozici kurzoru stiskněte tlačítko
. Pro návrat do menu
snímacího režimu beze změny názvu sady uživatelských nastavení menu snímacího režimu
stiskněte tlačítko
.
Názvy sad uživatelských nastavení menu snímacího režimu mohou mít délku až dvacet znaků.
Veškeré znaky přesahující délku 20 znaků budou vymazány.
4
Po dokončení editace názvu stiskněte tlačítko
pro návrat do menu Shooting
Menu Bank.
Přejmenování sad uživatelských nastavení menu snímacího režimu
1
Vyberte
Rename
a stiskněte směrem doprava multifunkční volič.
2
Zobrazí se seznam sad uživatelských nastavení menu
snímacího režimu. Vyberte požadovanou sadu uživatelských
nastavení a stiskněte směrem doprava multifunkční volič.
Sample
This manual is suitable for devices