Nikon D200 user manual download (Page 135 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 135 of 221
125
Nastavení fotoaparátu
Menu snímacího režimu
Menu Shooting Menu Bank
Všechny položky menu snímacího režimu jsou uloženy v jedné ze
čtyř sad uživatelských nastavení menu snímacího režimu. Změny
nastavení provedené v jedné sadě uživatelských nastavení nemají
žádná vliv na ostatní sady uživatelských nastavení. Pro uložení
specifické kombinace často používaných nastavení vyberte
jednu ze čtyř sad (implicitní sada uživatelských nastavení je sada
A) a proveďte úpravu požadovaných nastavení. Nová nastavení
jsou uložena v sadě uživatelských nastavení i po vypnutí fotoaparátu, a obnoví se při další
aktivaci dané sady uživatelských nastavení menu snímacího režimu. V jednotlivých sadách
uživatelských nastavení je možné ukládat odlišné kombinace nastavení pro možnost
rychlého přepnutí z jedné kombinace nastavení na jinou pouhým výběrem příslušné sady
uživatelských nastavení z menu.
Implicitní názvy pro čtyři paměťové sady uživatelských nastavení menu snímacího režimu
jsou A, B, C a D. Pomocí volby
Rename
je možné tato pojmenování doplnit na názorné
popisky.
Na kontrolním panelu se zobrazuje aktuální sada uživatelských nastavení
menu snímacího režimu, vybraná v menu Shooting Menu Bank.
Menu Shooting Menu Bank
Sample
This manual is suitable for devices