Nikon D200 user manual download (Page 134 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 134 of 221
124
Nastavení fotoaparátu
Menu snímacího režimu
Snímací režim: Menu snímacího režimu
Menu snímacího režimu obsahuje následující položky. Podrobnosti ohledně použití menu,
viz „Práce s menu fotoaparátu”
(
24).
Položka
Shooting Menu Bank
125–126
Menu Reset
126
Folders
128
File Naming
129
Optimize Image
129
Color Space
129
Image Quality
*
129
Image Size
*
130
JPEG Compression
130
RAW Compression
130
White Balance
*
130
Long Exp. NR
131
High ISO NR
131
ISO Sensitivity
*
132
Image Overlay
132
Multiple Exposure
132
Intvl Timer Shooting
132
Non-CPU Lens Data
132
* Provedením dvoutlačítkového resetu se obnoví implicitní nastavení
položky (
97).
Multifunkční volič lze použít kdykoli při zapnutém monitoru. Aretace volby zaostřovacích polí je
aktivní pouze při vypnutém monitoru.
Použití multifunkčního voliče
Sample
This manual is suitable for devices