Nikon D200 user manual download (Page 133 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 133 of 221
123
Menu SET UP
Nastavení fotoaparátu
Menu Battery Info
Toto menu zobrazí informace o dobíjecí lithium-iontové baterii
EN-EL3e aktuálně vložené ve fotoaparátu.
Volba
Popis
Bat. Meter
Zobrazení aktuální kapacity baterie v procentech.
Pic. Meter
Počet spuštění závěrky od posledního nabití aktuálně vložené baterie. Pamatujte,
že fotoaparát může v některých případech spustit závěrku bez záznamu snímku,
například při manuálním měření hodnoty bílé barvy.
Charg. Life
Pětistupňová indikace stáří baterie. 0 (
New
) indikuje, že výkonnost baterie není
žádným způsobem ovlivněna; 4 (
Replace
) indikuje, že baterie dosáhla konce své
životnosti a měla by být vyměněna.
Menu Firmware Version
Tato položka zobrazuje verzi firmwaru fotoaparátu. Pro návrat do
menu SET UP stiskněte směrem doleva multifunkční volič.
Battery Pack MB-D200
Při napájení fotoaparátu pomocí volitelného Battery Packu MB-D200 se zobrazují následující informace:
MB-D200 včetně baterií EN-EL3e
: Informace se zobrazují separátně pro každou baterii.
MB-D200 včetně šesti baterií AA
: Položku Battery Info nelze vybrat.
Sample
This manual is suitable for devices