Nikon D200 user manual download (Page 132 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 132 of 221
122
Menu SET UP
Nastavení fotoaparátu
3
Objektiv fotoaparátu umístěte do vzdálenosti 10 cm od jasného bílého objektu bez
struktur. Tento objekt umístěte do záběru tak, aby zaplňoval celou plochu hledáčku,
a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Při použití autofokusu fotoaparát
automaticky zaostří na nekonečno; při použití manuálního zaostřování zaostřete
ještě před stiskem tlačítka spouště manuálně na nekonečno. Používáte-li k nastavení
clony clonový kroužek, zvolte největší zaclonění (nejvyšší clonové číslo).
4
Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz pro získání referenčních dat pro funkci
Image Dust Off
(pozor, u špatně osvětlených objektů dojde k automatické aktivaci
redukce šumu prodlužující dobu potřebnou pro záznam dat). Při stisku tlačítka
spouště dojde k vypnutí monitoru.
Je-li referenční objekt příliš světlý nebo příliš tmavý, nemusí
být fotoaparát schopen zaznamenat referenční data pro
funkci Image Dust Off
a zobrazí zprávu na ilustraci vpravo.
V takovém případě vyberte jiný referenční objekt a opakujte
proceduru od kroku 1.
Funkce Image Dust Off
softwaru Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější (volitelné příslušenství)
zpracovává snímky ve formátu NEF (RAW) pro eliminaci projevů prachu přítomného v optickém
systému fotoaparátu porovnáním snímků s referenčními daty získanými pomocí funkce
Dust Off
Ref Photo
. Funkce není k dispozici u snímků ve formátu JPEG. Stejná referenční data lze použít pro
snímky ve formátu NEF (RAW) zhotovené různými objektivy resp. při různých hodnotách clony.
Funkce Image Dust Off
Image Dust Off
Reference Data
Referenční snímky nelze zobrazovat pomocí počítačových fotoeditačních
aplikací. Při zobrazení referenčních snímků na fotoaparátu se zobrazí
mřížka.
Sample
This manual is suitable for devices