Nikon D200 user manual download (Page 131 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 131 of 221
121
Menu SET UP
Nastavení fotoaparátu
Menu USB
Před propojením fotoaparátu s počítačem pomocí rozhraní USB
(
107) vyberte nastavení menu USB v souladu s operačním
systémem počítače a v závislosti na tom, zda bude fotoaparát
ovládán pomocí softwaru Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější
(volitelné příslušenství), nebo zda budou snímky přenášeny do
počítače pomocí dodávaného softwaru:
Operační systém
Dodávaný software
Nikon Capture 4 Camera Control
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Použijte volbu
PTP
nebo
Mass Storage
Použijte volbu
PTP
Mac OS X
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)
Použijte volbu
Mass
Storage
Mac OS 9
Není podporováno
Menu Dust Off
Ref Photo
Toto menu slouží k získání referenčních dat pro funkci Image
Dust Off
v aplikaci Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější (volitelné
příslušenství; podrobné informace viz
Návod k obsluze softwaru
Nikon Capture 4
).
2
Stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Zobrazí
se zpráva na ilustraci vpravo, a na kontrolním panelu a v
hledáčku se zobrazí nápis
.
Pro zrušení operace a návrat do menu SET UP stiskněte
tlačítko
.
1
Na fotoaparát nasaďte objektiv s vestavěným CPU (doporučuje se použít minimálně
ohniskovou vzdálenost 50 mm). Funkce Dust Off
Ref Photo je k dispozici pouze
v kombinaci s objektivy s CPU. Používáte-li zoom, nastavte nejdelší ohniskovou
vzdálenost.
Sample
This manual is suitable for devices