Nikon D200 user manual download (Page 130 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 130 of 221
120
Menu SET UP
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské přizpůsobení menu naposled prováděných nastavení
Pro tvorbu uživatelského menu složeného z položek menu snímacího režimu a uživatelských
funkcí:
1
Vyberte
Lock
Menu
>
No
pro
odblokování
menu
naposled
prováděných nastavení.
2
Vyberte
Delete Recent Settings
>
Yes
pro vymazání všech stávajících
naposled prováděných nastavení.
3
Z menu snímacího režimu a menu uživatelských funkcí vyberte položky,
které chcete umístit do menu naposled prováděných nastavení. Uloží
se čtrnáct naposled vybraných položek.
4
Vyberte
Lock
Menu
>
Yes
pro
zablokování
menu
naposled
prováděných nastavení.
Sample
This manual is suitable for devices