Nikon D200 user manual download (Page 13 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 221
3
Úvod—Seznámení s fotoaparátem
Pomocný AF reflektor:
58
[Kontrolka samospouště:
83]
[Reflektor předblesku proti červeným
očím:
77]
Pomocný příkazový volič:
170
Očko pro upevnění řemínku
fotoaparátu:
9
Tlačítko kontroly hloubky ostrosti:
62
Tlačítko FUNC.:
170
Krytka prostoru pro baterii:
11
Aretace krytky prostoru pro baterii:
11
Stativový závit
Aretační tlačítko
voliče snímacích
režimů:
26
Tlačítko kvality/velikosti
obrazu
QUAL
:
29, 32
[
Tlačítko Reset (
)
:
97]
Tlačítko vyvážení bílé
barvy (
WB
):
35–44
Tlačítko volby citlivosti
(
ISO
):
33
Volič snímacích
režimů:
26
Hlavní vypínač:
17
[Spínač LCD iluminátoru:
5]
Tlačítko korekce
expozice (
):
72
[Tlačítko Reset (
):
97]
Kontrolní panel:
5
Značka obrazové
roviny (
):
60
Tlačítko spouště:
20
Tlačítko volby expozičních
režimů (
)
:
62
[Tlačítko formátování
paměťových karet (
):
14]
Sample
This manual is suitable for devices