Nikon D200 user manual download (Page 129 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 129 of 221
119
Menu SET UP
Nastavení fotoaparátu
Menu Auto Image Rotation
Snímky zhotovené při použití volby
On
(implicitní nastavení)
v tomto menu obsahují informaci o orientaci fotoaparátu, což
umožňuje jejich automatické otočení do správné orientace
při přehrávání (
98) resp. zobrazení pomocí kompatibilního
softwaru Nikon.
*
Zaznamenávány jsou následující orientace:
Snímky na šířku (krajina)
Fotoaparát otočený o 90°
doprava
Fotoaparát otočený o 90°
doleva
* V režimu sériového snímání (
26) se zaznamenaná orientace prvního snímku aplikuje na všechny
následující snímky jedné série, a to i v případě změny orientace fotoaparátu během expozice snímků
série.
Orientace fotoaparátu se nezaznamenává při použití volby
Off
. Tuto volbu použijte při
pořizování snímků s objektivem namířeným směrem nahoru nebo dolů.
Menu Recent Settings
V tomto menu jsou k dispozici následující volby:
Volba
Popis
Lock
Menu
Zobrazí se menu na ilustraci vpravo. Výběrem volby
Yes
se menu
zablokuje, takže z něho nelze odebírat položky ani do něho
nelze položky přidávat; výběrem volby
No
se menu odblokuje.
Nastavení v ostatních menu nejsou ovlivněna.
Delete
Recent
Settings
Zobrazí se menu na ilustraci vpravo. Výběrem volby
Yes
dojde
k vymazání všech naposled prováděných nastavení; výběrem
volby
No
se menu opustí beze změny stavu menu naposled
prováděných nastavení. Nastavení v ostatních menu nejsou
ovlivněna. Tato volba je efektivní i při zablokování menu
naposled prováděných nastavení.
Sample
This manual is suitable for devices