Nikon D200 user manual download (Page 127 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 127 of 221
117
Menu SET UP
Nastavení fotoaparátu
Menu Mirror Lock-Up
Tato položka slouží k zablokování zrcadla v horní pozici pro
kontrolu a čištění nízkoprůchodového filtru chránícího obrazový
snímač. Podrobnosti viz „Technické informace: Péče o fotoaparát”
(
185).
Tato položka není k dispozici při kapacitě baterie
a nižší, v průběhu vícenásobné
expozice, resp. při napájení fotoaparátu pomocí volitelného Battery Packu MB-D200 s
bateriemi typu AA. K napájení fotoaparátu použijte plně nabitou baterii EN-EL3e nebo
volitelný síťový zdroj. Dojde-li k vybití baterie při sklopení zrcadla do horní polohy, spustí
se zvuková signalizace (pípání) a pomocný AF reflektor začne blikat jako varování před
automatickým sklopením zrcadla do spodní polohy po uplynutí cca dvou minut.
Menu Video Mode
Před propojením fotoaparátu s videozařízením jako je televizor
nebo
videorekordér
(
106)
nastavte
televizní
normu,
odpovídající danému zařízení.
Volba
Popis
NTSC
Tuto volbu použijte při propojení fotoaparátu se zařízením
standardu NTSC.
PAL
Tuto volbu použijte při propojení fotoaparátu se zařízením
standardu PAL. Počet pixelů na obrazovém výstupu je v tomto
nastavení selektivně redukován, čímž dochází ke snížení rozlišení
obrazu.
Menu World Time
Menu
World Time
slouží k nastavení aktuálního data a času na
vestavěných hodinách fotoaparátu (
12).
Baterie hodin
Vestavěné hodiny (kalendář) fotoaparátu jsou napájeny pomocí nezávislé dobíjecí baterie, která se podle
potřeby dobíjí z hlavní baterie fotoaparátu resp. volitelného síťového zdroje EH-6. Dva dny nabíjení
baterie vystačí na cca tři měsíce provozu hodin fotoaparátu. Pokud na kontrolním panelu bliká symbol
, je baterie hodin vybitá a čas byl resetován na údaj 2005.01.01.00:00:00. V takovém případě
nastavte správné hodnoty data a času.
Sample
This manual is suitable for devices