Nikon D200 user manual download (Page 125 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 125 of 221
115
Menu SET UP
Nastavení fotoaparátu
Menu SET UP obsahuje následující položky. Podrobnosti ohledně použití menu, viz „Práce s
menu fotoaparátu” (
24) .
Položka
Format
116
LCD Brightness
116
Mirror Lock-up
*
117
Video Mode
117
World Time
117
Language
118
Image Comment
118
Auto Image Rotation
119
Recent Settings
119
USB
121
Dust Off
Ref Photo
121–122
Battery Info
123
Firmware Version
123
* Není k dispozici při kapacitě baterie
a nižší, resp. při
napájení fotoaparátu pomocí volitelného Battery Packu MB-D200 s
bateriemi AA.
Základní nastavení fotoaparátu: Menu SET UP
Multifunkční volič lze použít kdykoli při zapnutém monitoru. Aretace volby zaostřovacích polí je
aktivní pouze při vypnutém monitoru.
Použití multifunkčního voliče
Nastavení fotoaparátu
Sample
This manual is suitable for devices