Nikon D200 user manual download (Page 123 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 123 of 221
113
Referenční informace—Tisk snímků
Volba
Popis
Cropping
Zobrazí se menu na ilustraci vpravo.
Tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte volbu
Crop
(oříznutí
snímku pro tisk) nebo
No Cropping
(tisk bez oříznutí snímku),
a poté stiskněte multifunkční volič směrem doprava.
Vyberete-li volbu
Crop
, zobrazí se dialog na ilustraci vpravo;
otáčením hlavního příkazového voliče nastavte formát výřezu
a pomocí multifunkčního voliče upravte jeho pozici. Stiskněte
tlačítko
pro návrat do menu tisku. Tisknete-li malé výřezy
snímků ve velkých formátech, může se kvalita kopií snižovat.
Tisk více snímků
Pro tisk více vybraných snímků nebo pro tvorbu index
printu obsahujícího všechny snímky formátu JPEG ve formě
malých náhledů, stiskněte tlačítko
. Zobrazí se menu na
ilustraci vpravo. Tisknutím multifunkčního voliče směrem
nahoru nebo dolů vyberte požadovanou volbu a aktivujte
stiskem voliče směrem doprava.
Volba
Popis
Print Select
Tisk vybraných snímků (
114).
Print (DPOF)
Tisk aktuální tiskové objednávky DPOF (
139). Pozor, volitelný tisk datovacích
údajů a dalších informací standardu DPOF není podporován.
Index Print
Tvorba index printů ze všech snímků ve formátu JPEG
(obsahuje-li paměťová karta více než 256 snímků, je
vytisknuto pouze 256 snímků). Stiskněte tlačítko
pro zobrazení menu na ilustraci níže vpravo; postupem
uvedeným na straně 112 vyberte nastavení pro velikost
kopií, tvorbu rámečku a tisk datovacích údajů (je-li
vybraná velikost kopií příliš malá, zobrazí se varování).
Pro zahájení tisku vyberte
Start Printing
a stiskněte
směrem doprava multifunkční volič. Po dokončení tisku
snímků se zobrazí menu PictBridge.
Sample
This manual is suitable for devices