Nikon D200 user manual download (Page 122 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 122 of 221
112
Referenční informace—Tisk snímků
Tisk jednotlivých snímků
Pro tisk snímků vybraných na obrazovce systému PictBridge
stiskněte a uvolněte tlačítko
. Zobrazí se menu, které
můžete vidět na obrázku vpravo. Tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou
volbu a aktivujte stiskem multifunkčního voliče směrem
doprava.
Volba
Popis
Start
Printing
Tisk vybraného snímku. Pro zrušení tisku a návrat na obrazovku systému PictBridge před
tiskem všech snímků stiskněte tlačítko
. Po dokončení tisku všech snímků se zobrazí
obrazovka systému PictBridge. Výše popsaným způsobem vytiskněte další snímky, nebo
vypněte fotoaparát a odpojte USB kabel.
Page Size
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů
vyberte velikost kopií z
Printer Default
(implicitní velikost
kopií u aktuální tiskárny),
3.5 × 5 in.
,
5 × 7 in.
,
Hagaki
,
100 × 150 mm
,
4 × 6 in.
,
8 × 10 in.
,
Letter
,
A3
, resp.
A4
. Poté
stiskněte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci
volby
a návrat do menu tisku.
No. of
copies
Zobrazí se menu na ilustraci vpravo. Tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru nebo dolů zvolte počet kopií
(maximálně 99), poté stiskněte multifunkční volič směrem
doprava pro aktivaci a návrat do menu tisku.
Border
Zobrazí se menu na ilustraci vpravo. Tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte volbu
Printer
Default
(implicitní nastavení pro aktuální tiskárnu),
Print
with Border
(tisk snímků s bílým rámečkem) nebo
No
Border
(tisk bez okrajů), a stiskněte multifunkční volič
směrem doprava pro aktivaci volby a návrat do menu tisku.
Time
Stamp
Zobrazí se menu na ilustraci vpravo. Tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte volbu
Printer
Default
(implicitní nastavení pro aktuální tiskárnu),
Print
Time Stamp
(tisk data a času záznamu na snímky) nebo
No
Time Stamp
(bez tisku datovacích údajů), a poté stiskněte
multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci volby a
návrat do menu tisku.
Page Size, Border, and Time Stamp
Chcete-li tisknout při aktuálním nastavení tiskárny, vyberte
Printer Default
. K dispozici jsou pouze
volitelná nastavení, podporovaná použitou tiskárnou.
Sample
This manual is suitable for devices