Nikon D200 user manual download (Page 120 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 120 of 221
110
Referenční informace—Tisk snímků
Fotografování
Snímky lze tisknout pomocí libovolné z následujících metod:
• Propojit fotoaparát s tiskárnou a tisknout snímky přímo z fotoaparátu (
111).
• Vložit paměťovou kartu do tiskárny vybavené slotem pro paměťové karty (podrobnosti
viz návod k obsluze tiskárny). Podporuje-li tiskárna standard DPOF (
202), je možné
vybrat snímky pro tisk pomocí položky
Print Set
(
139).
• Odnést paměťovou kartu do fotolaboratoře resp. centra digitálního tisku. Podporuje-li
centrum standard DPOF (
202), je možné vybrat snímky pro tisk pomocí položky
Print
Set
(
139).
• Přenést snímky pomocí dodávaného softwaru do počítače a tisknout pomocí počítače
(viz návod k obsluze softwaru na CD-ROM).
Pozor, snímky ve formátu RAW je možné tisknout pouze po přenosu do počítače, s
využitím dodávaného softwaru resp. softwaru Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější (volitelné
příslušenství).
Tisk snímků pomocí přímého USB propojení
Je-li fotoaparát propojen s tiskárnou podporující standard PictBridge (
202), je možné
tisknout snímky přímo z fotoaparátu.
Tisk snímků
Nastavení volby
PTP
v menu
USB
a propojení fotoaparátu s tiskárnou (
121)
Výběr snímků pro tisk pomocí položky
Print Set
(
139)
Tisk snímků pomocí přímého USB propojení
Ujistěte se, že je baterie plně nabitá, nebo použijte k napájení fotoaparátu volitelný síťový zdroj EH-6.
Zhotovujete-li snímky, které budou tištěny bez dalších úprav, vyberte v položce
Color Space
volbu
sRGB
.
Tisk jednotlivých snímků
(
112)
Tisk více snímků
(
113)
Tvorba index printů
(
113)
Odpojení USB kabelu
Sample
This manual is suitable for devices