Nikon D200 user manual download (Page 119 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 119 of 221
109
Referenční informace—Propojení fotoaparátu s počítačem
5
Je-li v položce
USB
(
121) použita volba
PTP
, je možné po ukončení přenosu
dat fotoaparát vypnout a odpojit
USB
kabel. Je-li v položce USB v menu SET UP
fotoaparátu stále aktivní implicitní nastavení
Mass Storage
, je třeba fotoaparát před
odpojením nejprve odhlásit níže uvedeným způsobem ze systému.
Windows XP Home Edition/Windows XP Professional
Klepněte na ikonu „Safely Remove Hardware (Bezpečné
odebrání zařízení ze systému)” (
) na liště, a ze
zobrazeného menu vyberte
Safely remove USB Mass
Storage Device
(Bezpečně odebrat USB zařízení).
Windows 2000 Professional
Klepněte na ikonu „
Unplug or Eject Hardware (
Odpojit
nebo ukončit hardware)”(
)
na liště, a ze zobrazeného
menu vyberte
Stop USB Mass Storage Device
(Zastavit USB paměťové zařízení).
Windows Millennium Edition (Me)
Klepněte na ikonu „Unplug or Eject Hardware
(Odpojit nebo ukončit hardware)” (
) na liště, a ze
zobrazeného menu vyberte
Stop USB Disk
(Zastavit
USB disk).
Windows 98 Second Edition (SE)
V okně Tento počítač klepněte pravým tlačítkem myši
na ikonu výměnného disku odpovídající fotoaparátu, a
ze zobrazeného menu vyberte
Eject
(Odstranit).
Macintosh
Přetáhněte jednotku fotoaparátu („NIKON D200”) do
koše.
Sample
This manual is suitable for devices