Nikon D200 user manual download (Page 117 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 117 of 221
107
Referenční informace—Propojení fotoaparátu s počítačem
K propojení fotoaparátu s počítačem lze použít dodávaný USB kabel. Jakmile je fotoaparát
propojen, je možné pomocí dodávaného softwaru zkopírovat snímky do počítače, kde je
možné je procházet, prohlížet a retušovat. Fotoaparát je rovněž možné použít v kombinaci
se softwarem Nikon Capture 4 verze 4.4 resp. novější (volitelné příslušenství), podporujícím
dávkové zpracování, pokrokové fotoeditační funkce a přímé ovládání fotoaparátu z
počítače.
Před připojením fotoaparátu
Po přečtení návodů k obsluze a kontrole systémových požadavků nainstalujte potřebný
software. Abyste zamezili výpadku při přenosu dat, ujistěte se, že je baterie fotoaparátu plně
nabitá. Nejste-li si jisti, nejprve nabijte baterii nebo napájejte fotoaparát pomocí síťového
zdroje EH-6 (volitelné příslušenství).
Před připojením fotoaparátu upravte nastavení položky USB
v menu SET UP (
121) v souladu s operačním systémem
počítače a v závislosti na tom, zda budete ovládat fotoaparát
pomocí softwaru Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější
(volitelné příslušenství), nebo zda budete snímky přenášet
do počítače pomocí dodávaného softwaru:
Operační systém
Dodávaný software
Nikon Capture 4 Camera Control
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Použijte volbu
PTP
nebo
Mass Storage
Použijte volbu
PTP
Mac OS X
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)
Použijte volbu
Mass Storage
*
Mac OS 9
Není podporován
* NEPOUŽÍVEJTE volbu
PTP
. Je-li při propojování fotoaparátu s počítačem nastavena volba
PTP
, zobrazí
se průvodce přidáním nového hardwaru systému Windows. V takovém případě klepněte na tlačítko
Cancel
pro ukončení průvodce a odpojte fotoaparát. Před opětným propojením fotoaparátu s
počítačem změňte nastavení položky USB na
Mass Storage
.
Propojení fotoaparátu s počítačem
Sample
This manual is suitable for devices