Nikon D200 user manual download (Page 116 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 116 of 221
106
Referenční informace—Přehrávání snímků na televizoru
Pro přehrávání snímků na televizoru resp. jejich záznam pomocí videorekordéru můžete
použít dodávaný videokabel EG-D100.
Přehrávání snímků v televizoru (i dál)
1
V menu
Video Mode
(
117) nastavte odpovídající
televizní normu.
2
Vypněte fotoaparát.
Před připojováním resp.
odpojováním videokabelu vždy vypněte fotoaparát.
4
Zapojte videokabel níže uvedeným způsobem.
Zapojte do
videozařízení
Zapojte do
fotoaparátu
5
Nalaďte na televizoru videokanál.
6
Zapněte fotoaparát. Během přehrávání se snímky zobrazují na televizní obrazovce
resp. zaznamenávají na videokazetu; monitor fotoaparátu zůstává vypnutý. Pozor, při
zobrazení snímků na televizní obrazovce nemusí být viditelné okraje snímků.
Použijte síťový zdroj
Pro delší přehrávání se doporučuje napájet fotoaparát pomocí síťového zdroje EH-6 (volitelné
příslušenství). Po připojení síťového zdroje EH-6 je doba nečinnosti pro automatické vypnutí monitoru
fotoaparátu fixována na hodnotě 10 minut; expozimetr se nadále automaticky nevypíná.
3
Otevřete ochrannou krytku konektorů VIDEO-OUT a
DC-IN.
Konektor
Konektor
VIDEO-OUT
VIDEO-OUT
Konektor
Konektor
DC-IN
DC-IN
Sample
This manual is suitable for devices