Nikon D200 user manual download (Page 115 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 115 of 221
105
Referenční informace—Přehrávání snímků
Mazání jednotlivých snímků
Pro vymazání snímku zobrazeného v režimu zobrazení jednotlivých snímků resp. snímku
vybraného na stránce náhledů snímků stiskněte tlačítko
. Jakmile je snímek vymazán, již
jej nelze obnovit.
1
Zobrazte snímek nebo jej vyberte na stránce náhledů snímků.
2
Stiskněte tlačítko
. Zobrazí se dialog pro potvrzení.
3
Pro vymazání snímku stiskněte znovu tlačítko
. Pro návrat bez vymazání snímku
stiskněte tlačítko
.
Chráněné a skryté snímky
Snímky označené symbolem
jsou chráněné a nelze je vymazat. Skryté snímky se v režimu zobrazení
jednotlivých snímků ani v režimu zobrazení stránek náhledů snímků nezobrazují a nelze je tedy vybrat
pro vymazání.
Menu Delete (
133)
Chcete-li vymazat více snímků, použijte položku
Delete
v menu přehrávacího režimu.
Menu After Delete (
142)
Položka
After Delete
v menu přehrávacího režimu určuje, jestli se po vymazání snímku zobrazí
následující nebo předcházející snímek.
Sample
This manual is suitable for devices