Nikon D200 user manual download (Page 114 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 114 of 221
104
Referenční informace—Přehrávání snímků
Ochrana snímku před vymazáním
V režimu přehrávání jednotlivých snímků, režimu zvětšení výřezu snímku a režimu přehrávání
stránek náhledů snímků je možné pomocí tlačítka
nastavit ochranu snímků před
náhodným vymazáním. Chráněné snímky nelze vymazat pomocí tlačítka
ani pomocí
položky
Delete
v menu přehrávacího režimu, a při zobrazení na počítači s operačním
systémem Windows jsou opatřeny atributem „jen pro čtení” systému DOS. Pozor, chráněné
snímky
budou
vymazány při formátování paměťové karty.
Pro nastavení ochrany snímku před vymazáním:
1
Zobrazte snímek v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo jej vyberte na
stránce náhledů snímků.
2
Stiskněte tlačítko
. Snímek se označí symbolem
.
Chcete-li zrušit ochranu snímku před náhodným vymazáním pro možnost jeho vymazání,
pak tento snímek zobrazte na celé obrazovce nebo vyberte na stránce náhledů snímků a
stiskněte tlačítko
.
Pro odstranění atributu ochrany před náhodným vymazáním u všech snímků v adresáři resp.
adresářích, aktuálně vybraných v menu
Playback Folder
, stiskněte současně na dobu min. dvou
sekund tlačítka
a
.
Zrušení ochrany před náhodným vymazáním u všech snímků
Sample
This manual is suitable for devices