Nikon D200 user manual download (Page 110 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 110 of 221
100
Referenční informace—Přehrávání snímků
Snímací data strana 2
*
1
Symbol ochrany snímku před
náhodným vymazáním
........
104
2
Optimalizace snímků
.............
45
3
Citlivost ISO
................................
33
4
Vyvážení bílé barvy/
Jemné vyvážení bílé barvy
.....
35
5
Nastavení kontrastu
...............
47
6
Doostřování
.................................
46
7
Barevný režim/
Barevný odstín
...........................
47
8
Nastavení sytosti barev
........
48
9
Textový komentář
................
118
10
Číslo adresáře/číslo
snímku
.........................................
135
* Zobrazuje se pouze při použití volby
Data
v položce
Display
Mode
(
141).
† U snímků zhotovených při použití volby ISO AUTO se zobrazuje
červeně.
GPS data
*
1
Symbol ochrany snímku před
náhodným vymazáním
.....
104
2
Zeměpisná šířka
3
Zeměpisná délka
4
Nadmořská výška
5
Univerzální čas (UTC)
6
Číslo adresáře/číslo
snímku
.........................................
135
* Zobrazuje se pouze u snímků zhotovených při použití zařízení GPS
(
96).
† Zobrazené položky se mohou lišit při zobrazení snímků na počítači.
Histogramy fotoaparátu se mohou lišit od histogramů zobrazovaných fotoeditačními aplikacemi.
Histogramy
¸
³
²
µ
º
¹
RGB Histogram
*
1
Symbol ochrany snímku
před náhodným
vymazáním
...............................
104
2
Nejvyšší jasy snímku
(oblasti možné přeexpozice)
jsou vyznačeny blikajícím
orámováním
3
Číslo adresáře/číslo
snímku
.........................................
135
4
Histogram (kanál RGB).
Ve všech histogramech
znázorňuje horizontální
osa jas pixelů a vertikální
osa počet pixelů pro danou
hodnotu jasu.
5
Histogram (červený kanál)
6
Histogram (zelený kanál)
7
Histogram (modrý kanál)
8
Aktuální barevný kanál
* Zobrazuje se pouze při použití volby
RGB Histogram
v položce
Display Mode
(
141).
† Nejvyšší jasy snímku lze zobrazit samostatně
pro každý barevný kanál. Pro přepínání
zobrazení jednotlivých barevných kanálů v
následujícím pořadí tiskněte multifunkční
volič směrem doleva nebo doprava při
současném stisku tlačítka
:
RGB
(všechny kanály)
R
(červený
kanál)
G
(zelený kanál)
B
(modrý kanál)
zobrazení
nejvyšších jasů vypnuto
RGB
.
¹
µ
³
²
¸
·
º
»
³
µ
²
º
¸
¹
·
´
Sample
This manual is suitable for devices