Nikon D200 user manual download (Page 11 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 221
1
Úvod
Úvod
Děkujeme vám za to, že jste si zvolili výrobek společnosti Nikon, digitální jednookou
zrcadlovku s výměnnými objektivy D200. Tento návod k obsluze byl vytvořen tak, aby
vám pomohl naučit se plně využívat všech možností vašeho digitálního fotoaparátu. Před
použitím fotoaparátu si návod důkladně pročtěte a mějte jej vždy k dispozici. Dokumentace
k tomuto produktu rovněž zahrnuje níže uvedené návody. Abyste byli schopni plně využít
všech možností přístroje, přečtěte si pečlivě všechny poskytované instrukce.
Stručný návod k obsluze
:
Stručný návod k obsluze
vás provede procesem vybalení a
nastavení vašeho digitálního fotoaparátu Nikon, zhotovením prvních snímků a jejich
přenosem do počítače.
• Návod k obsluze softwaru (na CD-ROM): Návod k obsluze softwaru obsahuje informace
o použití softwaru dodávaného s fotoaparátem. Informace ohledně zobrazení návodu k
obsluze softwaru najdete ve Stručném návodu k obsluze.
Pro snazší nalezení potřebných informací jsou použity následující symboly a konvence:
Tento symbol označuje poznámky, které je
třeba si přečíst před použitím fotoaparátu.
Tento symbol značí, že na jiném místě
návodu (resp. ve
Stručném návodu k obsluze
)
jsou k dispozici další informace.
Takto jsou označena nastavení, která je
možné měnit pomocí menu fotoaparátu.
Takto jsou označeny funkce, které lze jemně
doladit pomocí menu uživatelských funkcí.
K ilustrativním účelům byl v tomto návodu k obsluze použit objektiv AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5G
ED.
Níže je uveden popis jednotlivých částí objektivu.
Zaostřovací kroužek:
60
Stupnice ohniskových
vzdáleností
Montážní značka:
8
Kontakty CPU:
176
Zoomový kroužek
Přepínač zaostřovacích režimů A-M:
60
Objektiv
Tento symbol označuje tipy a další informace,
užitečné pro práci s fotoaparátem.
Tento
symbol
znamená
upozornění
– označuje informace, které je nutné si
přečíst, aby se zamezilo možnému poškození
přístroje.
Sample
This manual is suitable for devices