Nikon D200 user manual download (Page 107 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 107 of 221
97
Referenční informace—Dvoutlačítkový reset
Dvoutlačítkový reset
Níže uvedené funkce fotoaparátu lze nastavit zpět na
implicitní hodnoty podržením tlačítek
QUAL
a
ve
stisknuté poloze po dobu delší, než 2 s (tlačítka jsou
označena zelenými tečkami). Kontrolní panel se během
resetování nastavení krátce vypne. Uživatelské funkce
nejsou ovlivněny.
Funkce
Implicitní nastavení
Zaostřovací pole
Centrální
*
Expoziční režim
Programová automatika
Flexibilní program
Vypnutý
Korekce expozice
±0
Expoziční paměť
Vypnutý
* Je-li nastaven režim činnosti zaostřovacích polí
Group dynamic-AF, aktivuje se centrální skupina
zaostřovacích polí.
† Uživatelská funkce c2 (
AE-L/AF-L
) zůstává beze
změny.
Funkce
Implicitní nastavení
Bracketing
Vypnutý
Režim synchronizace
blesku
Synchronizace na první
lamelu závěrky
Korekce zábleskové
expozice
±0
Blokace zábleskové
expozice
Vypnutá
‡ Počet snímků bracketingu je vynulován. Rozptyl
bracketingu je nastaven na 1 EV (expoziční/
zábleskový
bracketing)
resp.
1
(bracketing
vyvážení bílé barvy).
Resetovány jsou rovněž následující položky menu snímacího režimu. Resetovány budou
pouze položky v aktuální sadě uživatelských nastavení menu snímacího režimu, aktivované
v položce Shooting Menu Bank (
125). Položky v ostatních sadách uživatelských nastavení
menu snímacího režimu zůstávají beze změny.
Funkce
Implicitní nastavení
Image Quality
(Kvalita obrazu)
JPEG Normal
Image Size
(Velikost obrazu)
Large
Funkce
Implicitní nastavení
White balance
(Vyvážení bílé barvy)
Auto
*
ISO Sensitivity
(Citlivost ISO)
100
* Jemné vyvážení je resetováno na „0“.
Resetování menu snímacího režimu (
127)
Ostatní položky menu snímacího režimu v aktuální sadě uživatelských nastavení menu snímacího režimu
je možné resetovat výběrem volby
Yes
v položce
Menu Reset
v menu snímacího režimu.
R—Menu Reset (
147)
Obnovení implicitních nastavení uživatelských funkcí v aktuální sadě uživatelských funkcí je možné
výběrem volby
Yes
v uživatelské funkci R (
Menu Reset
).
Sample
This manual is suitable for devices