Nikon D200 user manual download (Page 106 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 106 of 221
96
Referenční informace—Použití přístrojů GPS
Použití přístrojů GPS
Zařízení GPS značky Garmin a Magellan, která jsou v souladu s verzí 2.01 nebo 3.01 protokolu
NMEA0183 (National Marine Electronics Association), lze propojit s desetikolíkovým
konektorem fotoaparátu pomocí kabelu MC-35 GPS Adapter Cord (volitelné příslušenství;
182) a zaznamenávat do snímků přesné informace o poloze fotoaparátu při expozici
snímku. Funkčnost byla ověřena u zařízení Garmin eTrex, Garmin geko a Magellan série
SporTrak s konektorem pro kabelové propojení s počítačem. Tato zařízení se připojují ke
kabelu MC-35 pomocí kabelu s 9kolíkovým konektorem
D-sub dodávaného výrobcem GPS zařízení. Podrobnosti viz
návod k obsluze kabelu MC-35. Před zapnutím fotoaparátu
nastavte zařízení GPS do režimu NMEA (4800 baudů).
Jakmile fotoaparát naváže spojení s přístrojem GPS, zobrazí
se na kontrolním panelu symbol
. Po dobu zobrazení
tohoto
symbolu
nedochází
k
vypnutí
expozimetru
fotoaparátu. Fotografické informace snímků, zhotovených
při zobrazení symbolu
, budou obsahovat přídavnou
stránku (
100) s údaji o aktuální zeměpisné šířce a délce,
nadmořské výšce a univerzálním času (UTC). Nejsou-li po dobu dvou sekund přijata z GPS
zařízení žádná data, symbol
zmizí z displeje a fotoaparát přestane zaznamenávat GPS
informace.
Univerzální čas (UTC)
UTC data jsou poskytována zařízením GPS a jsou nezávislá na hodinách fotoaparátu.
GPS Data
GPS data jsou zaznamenávána pouze při zobrazení symbolu
. Před zhotovením snímků tedy
zkontrolujte zobrazení symbolu
na kontrolním panelu. Blikání symbolu
indikuje, že GPS zařízení
vyhledává signál; snímky zhotovené během blikání symbolu
nebudou obsahovat GPS data.
MC-35
Sample
This manual is suitable for devices