Nikon D200 user manual download (Page 105 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 105 of 221
95
Referenční informace—Objektivy bez CPU
Specifikace světelnosti
Světelnost objektivu je možné zadat pomocí položky
Non-CPU Lens Data
v menu
snímacího režimu, nebo stiskem tlačítka FUNC. a otáčením pomocného příkazového voliče.
K dispozici jsou následující clonová čísla:
• 1,2, 1,4, 1,8, 2, 2,5, 2,8, 3,3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,6, 6,3, 7,1, 8, 9,5, 11, 13, 15, 16, 19, 22
Menu Non-CPU Lens Data
Objektivy se zoomem
Během zoomování nejsou u objektivů bez CPU aktualizována zadaná data objektivu. Po změně polohy
nastavení zoomu je třeba zadat nové (aktuální) hodnoty ohniskové vzdálenosti a světelnosti.
1
V
menu
Non-CPU
Lens
Data
vyberte
volbu
Maximum Aperture
a stiskněte směrem doprava
multifunkční volič.
2
Vyberte
clonové
číslo
odpovídající
světelnosti
objektivu a stiskněte směrem doprava multifunkční
volič.
Tlačítko FUNC.
1
V uživatelské funkci f4 (
FUNC. Button
;
170) vyberte
volbu
FV Lock/Lens Data
.
2
Stiskněte
tlačítko
FUNC.
a
otáčejte
pomocným
příkazovým
voličem.
Na
kontrolním
panelu
se
zobrazují hodnoty světelnosti:
Sample
This manual is suitable for devices