Nikon D200 user manual download (Page 104 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 221
94
Referenční informace—Objektivy bez CPU
2
Vyberte volbu
Focal Length
a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič.
3
Z možností
6 – 45 mm
,
50 – 180 mm
a
200 – 4000 mm
vyberte skupinu ohniskových vzdáleností, do které
objektiv patří, a stiskněte směrem doprava multifunkční
volič.
4
Vyberte ohniskovou vzdálenost (v mm) a stiskněte
směrem doprava multifunkční volič.
Tlačítko FUNC.
1
V uživatelské funkci f4 (
FUNC. Button
;
170) vyberte
volbu
FV Lock/Lens Data
.
2
Stiskněte tlačítko FUNC. a otáčejte hlavním příkazovým
voličem. Na kontrolním panelu se zobrazují ohniskové
vzdálenosti:
Neuvedené ohniskové vzdálenosti
Není-li ohnisková vzdálenost použitého objektivu uvedena na seznamu, vyberte nejbližší delší
ohniskovou vzdálenost.
Implicitní hodnota světelnosti
Výběrem ohniskové vzdálenosti dojde k automatickému nastavení hodnoty světelnosti (
Maximum
Aperture
), která byla naposled použita pro tuto ohniskovou vzdálenost.
Sample
This manual is suitable for devices