Nikon D200 user manual download (Page 103 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 103 of 221
93
Referenční informace—Objektivy bez CPU
Objektivy bez CPU
Specifikací parametrů objektivu bez vestavěného CPU (ohnisková vzdálenost a světelnost)
může uživatel získat přístup k řadě funkcí, které jsou jinak vyhrazeny pouze objektivům s
CPU. Je-li známa ohnisková vzdálenost použitého objektivu:
• lze použít automatické motorické nastavení vyzařovacího úhlu reflektoru volitelných
externích blesků SB-800 a SB-600
• ohnisková vzdálenost objektivu je uvedena (označena hvězdičkou) ve fotografických
informacích ke snímkům
Je-li známa světelnost objektivu:
• hodnota clony se zobrazuje na kontrolním panelu a v hledáčku
• hodnota zábleskové expozice se upravuje v souladu se změnami nastavení clony
• hodnota clony je uvedena (označená hvězdičkou) ve fotografických informacích ke
snímkům
Jsou-li známy oba údaje (ohnisková vzdálenost i světelnost):
• je k dispozici měření expozice Color Matrix (pro dosažení přesných výsledků v kombinaci
s některými objektivy [včetně zrcadlových objektivů Reflex-Nikkor] je nutné použít
integrální měření se zdůrazněným středem nebo bodové měření expozice)
• zvyšuje se přesnost integrálního měření se zdůrazněným středem, bodového měření a
i-TTL vyvažovaného doplňkového záblesku pro digitální jednooké zrcadlovky
Specifikace ohniskové vzdálenosti objektivu
Ohniskovou vzdálenost objektivu lze specifikovat pomocí položky
Non-CPU Lens Data
v menu snímacího režimu, nebo stiskem tlačítka FUNC. a otáčením hlavního příkazového
voliče. K dispozici jsou následující nastavení:
• 6 –45 mm: 6, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 43, a 45 mm
• 50 –180 mm: 50, 55, 58, 70, 80, 85, 86, 100, 105, 135, a 180 mm
• 200 –4000 mm: 200, 300, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400, 2800,
3200, a 4000 mm
Menu Non-CPU Lens Data
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
Non-CPU
Lens Data
(
124) a stiskněte směrem doprava
multifunkční volič.
Tlačítko FUNC.
Před použitím tlačítka FUNC. pro specifikaci dat objektivu zaklopte vestavěný blesk do transportní
polohy a vypněte volitelný externí blesk.
Sample
This manual is suitable for devices