Nikon D200 user manual download (Page 101 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 101 of 221
91
Referenční informace—Intervalové snímání
V průběhu intervalového snímání bliká na kontrolním panelu nápis
. Bezprostředně před zahájením dalšího intervalu se v
místě indikace času závěrky zobrazí počet zbývajících intervalů a v
místě indikace hodnoty clony se zobrazí počet zbývajících snímků
v aktuálním intervalu. V jinou dobu lze zobrazit počet zbývajících
intervalů a počet snímků v intervalu namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny (po uvolnění tlačítka spouště se až do vypnutí
expozimetru zobrazuje čas závěrky a clona).
Pro zobrazení nastavení časového spínače při probíhajícím
intervalovém snímání vyberte v pauze mezi snímky položku
Intvl
Timer Shooting
. Při probíhajícím intervalovém snímání se v menu
intervalového snímání zobrazuje čas zahájení snímání, aktuální čas,
interval mezi snímky, zvolený počet intervalů a snímků, a zbývající
počet intervalů a snímků. Žádnou z těchto položek nelze editovat
v průběhu intervalového snímání.
V průběhu intervalového snímání
Pro pozastavení intervalového snímání:
• Stiskněte tlačítko
mezi jednotlivými intervaly.
• Ve spodní části menu intervalového snímání vyberte položku
Start
a tisknutím multifunkčního
voliče směrem nahoru nebo dolů zobrazte volbu
Pause
, poté stiskněte tlačítko
.
• Vypněte fotoaparát (je-li třeba, je možné provést při vypnutém fotoaparátu výměnu paměťové
karty). Po zapnutí fotoaparátu bude intervalové snímání pozastaveno.
Pro obnovení intervalového snímání vyberte způsob startu
postupem, popsaným v kroku 2 (
89). Vyberete-li volbu
Start
time
, je možné postupem popsaným v kroku 3 zvolit nový čas
startu; interval mezi snímky, počet intervalů a počet snímků nelze
změnit. Ve spodní částí menu intervalového snímání vyberte volbu
Start
, tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů
vyberte
Restart
, a stiskněte tlačítko
.
Pozastavení intervalového snímání
Sample
This manual is suitable for devices